Vedtægter:                                     Klintebjerg d. 19-01-02

  1. Forbundets navn:       Dansk Elgforbund.
  2. Forbundets formål:     Forbundets formål er at få elgen tilbage til de danske skove.
  3. Der kan kun optages mænd. “Det er nemmest at styre, når vi kun er tyre.”
  4. Dansk Elgforbunds ungdomsafdeling er for alle medlemmer under 40 år.
  5. For at blive optaget i Dansk Elgforbund skal man gøre noget for at få elgen tilbage, eller gøre noget for forbundet. Alle medlemmer kan tage en aspirant med til møder. Bestyrelsen skal i alle tilfælde godkende optagelsen.                                      
  6. Generalforsamling afholdes i januar måned, i Klintebjerg.

              Således vedtaget på generalforsamlingen 19-01-02.