Politik

 Rimelige krav.
Det har vist sig, hvad vi i Dansk Elgforbund hele tiden har vidst, at der er plads til elge i Danmark. Vi hilser med glæde den nye undersøgelse fra DMU. (Danmarks Miljø Undersøgelse) velkommen. Vi er dog kede af at der efter deres mening ikke er plads til elge på Fyn, idet vi har hovedsædet her. I Dansk Elgforbund er vi fuldstændig overbeviste om at der er plads i Otterup-området, idet området er tyndt befolket og der er rekreative områder, som vi mener at elgen kan trives i.

Med den fortsatte tendens, hvor folk flytter fra land til by, mener vi at der på sigt også vil være plads til elge mange andre steder i Danmark. Vi kan kun ønske at afvandringen fortsætter så det bliver muligt at indhegne byerne. Da vil elgene kunne vandre frit i resten af landet.
Derved er det muligt at prale og sige til en svensker at der ikke findes elge i København, Århus, Odense, Ålborg, men derimod i resten af landet.

I Dansk Elgforbund ser vi frem til at Danmarks befolkning overvejer om ikke elgen skal overtage egernets status og være Danmarks nationaldyr.

Yderligere krav fra Dansk Elgforbund!

Med en kommende stor bestand af elge i Danmark vil det naturligt at sikre dens fortsatte beståen med følgende, for elgen, vigtige sikkerhedskrav.

1. At infrastrukturen ændres totalt, så elge frit og uhindret kan botanisere i den danske fauna.

2. At sikre en naturlig udtynding i jægerbestanden.

3. At ulven og bjørnen (Elgens naturlige fjender) ikke får opholdstilladelse i Danmark.

Konkret foreslår Dansk Elgforbund:

1. At vejnet og jernbaner løftes op i min. 3 meters højde.

2. At der stoppes for udstedelse af jagttegn i en periode. Da det eksisterende jagtkorps har en høj alder vil den “naturlige” afgang foregå hurtigt.

3. At ulven og bjørnen ikke skal have skal permanent forbud mod ophold i Danmark, men dog i en periode.

Ovennævnte forslag vil helt sikkert være med til at forbedre forholdene for den Skandinaviske elg.

Dansk Elgforbund